ČLÁNKY » Výklady » Výklad na rok 2016 » Výklad na rok 2016
Výklad na rok 2016

 

 

Výklad na rok 2016
Jako vždy, se i dnes ohlédnu za rokem minulým. Neboť tam jsme nastavili svůj směr do roku nového.

I přes varování loňského výkladu, většina z nás brala mnoho „věcí“ za samozřejmé…teď neseme důsledky svého chování.

Na konci roku 2015, jsme propadali sebelítosti a dokonce i pocitu oběti. Ale naštěstí pro nás, byl každému nablízku někdo, kdo nás dokázal z těchto pocitů vyvést…po dobrém či po zlém. A i když se nám nechce, poděkujme za tuto pomoc, neboť díky tomu stojíme na počátku nového roku moudřejší a
obohaceni o cenné zkušenosti, které nám dají sílu pokračovat na naší cestě i po té co bychom to už za minulých okolností dávno vzdali. Nyní jsme nabyli vnitřní sílu a sebedůvěru, všechny nadcházející situace dotáhnout do samého konce a přijmout je takové jaké jsou. V tomto roce bude potřeba hodně
síly, smělosti a dokonce i troufalosti na cestě ke svému cíli. Staňme se tedy pro tento rok Lvem, který bude nejen horlivý, ale i trpělivý, aby dostal, co potřebuje k životu pro sebe a své nejbližší.


Lev je zvíře s ušlechtilými vlastnostmi a ty my určitě letos budeme potřebovat. Stále jsme se totiž nenaučili čekat! Máme tendence být nervózní, lační, zanícení a dychtiví, když jde o náš cíl. Ve vztazích to platí dvojnásob.


A jak se říká:“kdo si počká, ten se dočká.“


Naše finanční situace se navzdory všem našim nedokonalostem bude ubírat k úspěchu. Bude vhodná doba k investicím všeho druhu. Ať už soukromých či pracovních. Úspěch je téměř zaručen. I pro ty, kteří investovat nebudou, zůstane jejich finanční situace stabilní.


Stabilní ovšem nebudeme ve své životní náplni. Budeme hodně balancovat, nad svou budoucností a nad tím jak chceme život prožít. Myslím ale, že trocha filosofie nám jen prospěje . V minulém roce jsme již cítili rozpaky nad životem, který vedeme…ale odvaha na změnu nám zatím chyběla. Rok
2016 je změnám víc než nakloněn. Změny budou na místě ale, jen tam, kde budou ve prospěch všech zúčastněných. Nepodlehněte jen sobeckým zájmům. Využijte změn k vyššímu dobru, odměna a úspěch pak bude následovat.

Ve vztahové rovině, si vedeme prabídně. Jsme netolerantní a sobečtí a proto jsou naše nové známosti
jen krátké a povrchní. Manželství jsou čím dál víc prázdná. Toto je, ale výsledek našeho snažení!!!!
Pokud chceme lásku dostávat, musíme jí i mnohem více vydávat. Naší obranou je výraz lhostejnosti,
ale srdce nás bolí k nepřežití. Buďme tedy sami sebou a milujme naplno. Jen ten, kdo riskuje, může
získat! Bez lásky nejsme nic. A nezapomeňte, že naší povinností je, předat lásku v celé své kvalitě i
dalším generacím! Nebo se o lásce budou vyprávět už jen pohádky….


Naopak k materiálním hodnotám nám pouto roste jako z vody, ach jo…tady pomůže už jen opravdu
lekce ve formě pohádky- povinně pustit „Tři veterány“ a vysadit na zahradě „frňákovník“!


Možná, to vypadá, že jsem příliš kritická, ale jestli se chceme mít báječně a být šťastní musíme pro to
něco udělat. A tento rok nás k tomu vybízí, ze všech stran. Snažme se tedy, přijmout nabízenou ruku
a udělejme krok ke štěstí a lásce.  A pokud bude potřeba korunu zaplatit, a tím se odpoutat od
materiálních věcí, zaplaťte!


Jinak nám koruna zbude už jen pro převozníka…


Já VĚŘÍM v SEBE, v LÁSKU, v BOHA i ve VÁS!
Krásný rok přeje
Zdenka