ČLÁNKY » Zajímavosti » Pyramidy » Pyramidy

Pyramidy něco málo

Pyramidy jsou neustále diskutovány a existuje mnoho různých názorů a teorií o jejich vzniku a účelu, víceméně je nejlepší když si každý zájemce vytvoří svou představu na základě nepřeberného množství informací na internetu. Jedním takovým tématem je například tvar pyramidy. Velká egyptská pyramida v Gíze jako nejznámější stavba, se zdá, že u některých lidí může navozovat dojem, že tvar pyramidy se sklonem strany 51.5°, ke své základně, je jediný správný. Stačí kouknout na internet a vyvstává otázka: Proč tedy ostatní pyramidy nejenom v Egyptě nebyly stavěny podle pyramidy v Gíze? Vedle egyptských pyramid existují dále Aztécké, Mayské, Nubijské, Římské atd. Nebo má snad podle některých teorií vliv na její optimální tvar, coby zemského rezonátoru a transformátoru kosmické energie, i zeměpisná šířka? Trochu faktů: Velká egyptská pyramida v Gíze byla postavena svého času v přesném zeměpisném středu země. Alexander Golod v této době staví za miliony dolarů v Rusku a na Ukrajině pyramidy vypočítané podle teorie „Zlatého řezu“, jejichž sklon je 73°, jak je uvedeno v knize Tajemný svět pyramid. Při pohledu na další „optimální tvar“ takzvané pyramidy pro Evropu zjistíme, že Manfred Keppler uvádí ve své knize Pyramida štěstí optimální úhel sklonu pyramidy 65°. Při pohledu na pokusy, které se provádí s pyramidami, bude asi jediné na čem se všichni shodnou, že nejdůležitějším faktem je, že se musí jednat geometricky o pyramidu, tedy čtyřboký jehlan, a že žádný jiný geometrický útvar nemá účinky pyramid. Dalším faktem je, že čím větší pyramida tím silnější je její působení směrem dolů i nahoru. Je dobré zmínit, že pyramida se plně aktivuje pokud je jednou svojí stranou (nikoli hranou) směřována na magnetický sever, k jehož určení jsou dobré kvalitnější kompasy, a synchronizace se zářením země nastává po 24hodinách. Pochopitelně po každém pohybu s pyramidou dojde k jejímu vyosení ze své severní orientace. Pro nabíjení je proto vhodné mít nějaký stojánek, kde můžeme nad pyramidu nebo pod pyramidu vkládat věci aniž by se manipulovalo s pyramidou. Prakticky jako generátor pyramidální energie lze použít pyramidu aniž by tam nutně musely být například minerály anebo nebo kovové špony, v případě tzv. „orgonitů“. Už samotné použití minerálů jako například křišťálu v pyramidě, dochází k energetickému posílení účinku křišťálu, na tomto principu fungují tzv. Faraónovi tyče pro meditaci (Sluneční a Měsíční prut), které jsou naplněny různými minerály včetně zlata a stříbra a aktivovány v pyramidě. Názory na použitý materiál na stavbu pyramidy se různí, například výše zmíněný stavitel Golod staví své pyramidy výhradně z pryskyřice a vylučuje použití kovových součástí. Některé články na internetu zase uvádí jako základ konstrukce měděnou kostru. Jednoduchý pokus s pyramidou lze uskutečnit kdekoli, stačí si zhotovit kyvadlo v podobě malé kovové matky na niti a dát ho cca 1cm nad vrchol aktivované pyramidy. Opět platí, že čím větší pyramida tím zřetelnější efekt. Na druhé straně více malých pyramid splní také účel, kdy lze na jejich hroty opatrně uložit nádobu s vodou, která se energetizuje. Důležitým faktorem při výběru pyramidy je, že by pyramida měla dotyčného oslovit a měla by se mu líbit. Upozornění: Většina modelů pyramid se dnes vyrábí z polyesterové pryskyřice, ze které se po vytvrdnutí stává neškodný plast. Při pádu pyramidy může dojít k jejímu poškození a vzniku ostrých střepů. Některá poškození nejsou nevratná a lze je opravit znovu zalitím.